System ANPR

(Automatic number plate recognition)

Systemy ważenia z rozpoznawaniem numerów tablic rejestracyjnych pojazdów

Firma GS Software specjalizuje się w budowaniu systemów ważenia z wykorzystaniem funkcji rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych ważonych pojazdów. Oprogramowanie GSW posiada mocny matematycznie silnik rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych. W naszym systemie do rozpoznawania rejestracji wykorzystujemy również profesjonalne kamery o wysokiej rozdzielczości obrazu.

Przykładowy system ważenia z rozpoznawaniem numerów tablic rejestracyjnych


SYSTEM WAŻENIA Z ROZPOZNAWANIEM NUMERÓW TABLIC REJESTRACYJNYCH

W skład systemu wchodzi:

• Skrzynia sterownicza
• 3 x Specjalistyczne kamery
• 2 x Sygnalizator drogowy
• 2 x Wyświetlacz led
• Oprogramowanie GSW Automat

Schemat ważenia:

  1. Waga jest pusta, na sygnalizatorach świeci się światło zielone. Pojazd wjeżdża na wagę
  2. W czasie wjazdu na wagę system wykonuje serię zdjęć i rozpoznaje numer rejestracyjny pojazdu. Kierowca widzi odczytany numer rejestracyjny na wyświetlaczach led.
  3. Po zatrzymaniu pojazdu sygnalizatory zmieniają kolor na czerwony.
  4. Na wyświetlaczu pojawia się masa ważonego pojazdu.
  5. Po uzyskaniu stabilnej masy następuje zapis ważenia w bazie danych. Kolor sygnalizatorów zmienia się na zielony, pojazd może opuścić wagę.
  6. Po zjechaniu pojazdu z wagi sygnalizatory zmieniają na 5 sekund kolor na czerwony następnie ponownie zaświecają się na kolor zielony – oznacza to że system jest gotowy do wykonania kolejnego ważenia.

Po załadowaniu lub rozładowaniu, pojazd wraca na wagę i schemat ważenia powtarza się w przeciwnym kierunku. Na podstawie rozpoznanego numeru rejestracyjnego, system odnajduje pierwsze ważenie i kojarzy je z drugim. Na podstawie różnicy dwóch mas zostaje określona masa netto towaru. Logika działania systemu może zostać każdorazowo dostosowana do konkretnych wymagań klienta.


Wyświetlacze LDX

Przemysłowe wyświetlacze diodowe


Zalety systemów ANPR


Zalety systemów ważenia z wykorzystaniem rozpoznawania numerów rejestracyjnych:
• Brak operatorów obsługujących wagę
• Zwiększenie przepustowości wagi (cały proces ważenia trwa 15~20 sekund)
• Zwiększenie bezpieczeństwa (kierowca nie musi opuszczać pojazdu)
• Skuteczność rozpoznania ok. 95 %

Architektura systemu

sygnalizator

kamera

wyświetlacz led

skrzynia
sterująca

ethernet

ethernet

ethernet/rs232/rs485

W skład systemu ANPR wchodzi

oprogramowanie

skrzynka

kamera

sygnalizator*

wyświetlacz
led*

W skład standardowego zestawu do samodzielnego uruchomienia wchodzi:
• 1 x Skrzynia sterownicza
• 1 x Oprogramowanie GSW Automat z zaimplementowanym silnikiem do rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów
• 2 x Specjalne kamery do wykonywania zdjęć ważonych pojazdów
• 2 x Sygnalizator drogowy LED (soczewka 200mm) + mocowanie
• 2 zestawy fotokomórek do kontroli położenia pojazdu na wadze

Informacje dotyczące zamówienia


Produkt kod do zamówienia

SYSTEM ANPR

HDW-ANPR

Akcesoria


Produkt kod do zamówienia

Oprogramowanie GSW Standard (dodatkowa licencja do biura
np. do przygotowywania raportów)

GSW-STD-PL

Wyświetlacz LED (LDX-04) do wyświetlania informacji dla kierowcy
(numer rejestracyjny pojazdu, komenda STOP, OK, itp.)

HDW-LDX-04

Przemysłowy komputer (do zabudowy w skrzyni, do sterowania procesem)
+ Bateryjne podtrzymanie pracy komputera przemysłowego

HDW-120

GSW-STD-PL


HDW-LDX-04


Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.