Zintegrowany system załadunku cementu

Zintegrowany system załadunku cementu

W 2016 roku wraz z firmą ESW Test z Ostrowca Świętokrzyskiego dostarczyliśmy kompleksowy system dystrybucji i załadunku
cementu w Cementowni Ożarów. System działa w cyklu ciągłym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i stanowi newralgiczny
element pracy Cementowni. System dziennie obsługuje od 300 do 450 pojazdów.

Zasada działania systemu – wjazd do zakładu

WJAZD DO ZAKŁADU

Kierowca z systemu SAP dostaje wiadomość sms zawierającą unikalny PIN. Po przyjeździe do zakładu wprowadza PIN na terminalu samoobsługowym. Na wyświetlaczu terminala wyświetlają się szczegóły dostawy. Kierowca akceptuje przepisy BHP i zostaje wpuszczony na teren zakładu. W czasie obsługi terminala wykonywane są zdjęcia oraz następuje komunikacja z system SAP.

Zasada działania systemu – załadunek

ZAŁADUNEK CEMENTU LUZEM

Pojazd po wjechaniu na zakład udaje się na jedną z 5 wag samochodowych gdzie za pomocą terminala samoobsługowego uruchamia proces załadunku cementu. Przed rozpoczęciem załadunku system sprawdza poprawność wprowadzonych danych (np. rodzaj cementu i nr stanowiska).

Po zakończeniu załadunku pojazd udaje się na stanowiska samoobsługowe na bramie wyjazdowej z zakładu.

ZAŁADUNEK CEMENTU PALETYZOWANEGO

Pojazd po wjechaniu na zakład udaje się plac załadunku palet. Operator wózka widłowego wprowadza na terminalu mobilnym numer rejestracyjny danego pojazdu i ładuje go odpowiednim asortymentem zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie terminala.

Po zakończeniu załadunku pojazd udaje się na stanowiska samoobsługowe na bramie wyjazdowej z zakładu.

Zasada działania systemu – wyjazd z zakładu

Wyjazd Z ZAKŁADU

Kierowca po dokonaniu załadunku pojazdu udaje się na jedno z dwóch stanowisk wyjazdowych. Na terminalu samoobsługowym kierowca podaje numer PIN - następuje sprawdzenie DMC, weryfikacja danych i księgowanie transportu w SAP. Po zaksięgowaniu danych w SAP następuje wydruk kwitów wagowych, podniesienie szlabanu i wyjazd z zakładu.

也可以看看:

System ważenia pojazdów przewożących odpady

WIĘCEJ

System ważenia kontenerów morskich

WIĘCEJ

生产废料的称重和记录系统

WIĘCEJ

汽车衡称重系统

WIĘCEJ

道路油轮和铁路油轮的充气系统

WIĘCEJ

综合汽车衡称重系统

WIĘCEJ

道路油轮和铁路油轮的充气称重和控制系统

WIĘCEJ

汽车衡称重系统

WIĘCEJ

铝合金称重系统

WIĘCEJ

在汽车衡上记录操作系统的系统

WIĘCEJ

废物作业综合处理系统

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia kruszywa

WIĘCEJ
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.