CASE STUDIES

需要:

  • 生产废料的定量登记
  • 货车上的垃圾运输箱的称重处理
  • 明确称量不同的浪费类型
  • 操作员和安全防护的标识
  • 改善废物称量过程

解决方案

在对GSW系列软件改进的基础上,GS软件公司提供了一个称重系统。 射频识别标签用于识别操作员是很必要的。收集的测量数据传送到数据库。 用于数据登记和报告的其他软件也将被提供。 该系统工作在一个连续的周期-每天24小时/每个星期七天/每年365天。 我们交付了2个称重站。

也可以看看:

System ważenia pojazdów przewożących odpady

WIĘCEJ

Zintegrowany system załadunku cementu

WIĘCEJ

System ważenia kontenerów morskich

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia kruszywa

WIĘCEJ

汽车衡称重系统

WIĘCEJ

道路油轮和铁路油轮的充气系统

WIĘCEJ

综合汽车衡称重系统

WIĘCEJ

道路油轮和铁路油轮的充气称重和控制系统

WIĘCEJ

汽车衡称重系统

WIĘCEJ

铝合金称重系统

WIĘCEJ

在汽车衡上记录操作系统的系统

WIĘCEJ

废物作业综合处理系统

WIĘCEJ
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.