Zintegrowany system ważenia kontenerów morskich

Zintegrowany system ważenia kontenerów morskich

W 2017 roku dostarczyliśmy do firmy DCT w Gdańsku system ważenia na wadze samochodowej. Podstawowym zadaniem tego
sytemu jest kontrola ważonych kontenerów i wysyłanie informacji do sytemu nadrzędnego.

Zasada działania systemu – wjazd do zakładu

WJAZD Na bramę

Podczas wjazdu na zakład na bramie wjazdowej kierowca podaje dane dotyczące pojazdu oraz przewożonego kontenera. Po dokonaniu awizacji pojazd jest wpuszczany na teren zakładu.

Zasada działania systemu – załadunek

Pierwsze ważenie pojazdów

Po wjechaniu na zakład pojazd udaje się na wagę. Tam za pomocą terminala STX 5000 dokonywane jest pierwsze ważenie. Po zakończeniu ważenia pojazd udaje się w celu dokonania załadunku lub rozładunku przywożonych kontenerów.

Drugie ważenie pojazdów

Po dokonaniu załadunku lub rozładunku pojazd wraca na wagę w celu dokonania drugiego ważenia. Kierowca wprowadza na terminalu dane pojazdu oraz dane kontenera - jego numer oraz tarę. Wprowadzone dane są porównywane z danymi podanymi na bramie wjazdowej (jedynie zaawizowane pojazdy mogą się ważyć). Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych na terminalu pojawia się informacja ile waży kontener oraz następuje wydruk kwitu. Dane dotyczące kontenera tj. zdjęcia z wagi oraz kwit ważenia są wysyłane bezpośrednio do klienta.

Zasada działania systemu – wysyłanie wiadomości e-mail

Wysyłanie wiadomości

Po zakończeniu ważenia informacje dotyczące kontenera tj. zdjęcia z wagi oraz kwit ważenie są przesyłane na bramę wjazdową oraz bezpośrednio do klienta.

也可以看看:

System ważenia pojazdów przewożących odpady

WIĘCEJ

Zintegrowany system załadunku cementu

WIĘCEJ

生产废料的称重和记录系统

WIĘCEJ

汽车衡称重系统

WIĘCEJ

道路油轮和铁路油轮的充气系统

WIĘCEJ

综合汽车衡称重系统

WIĘCEJ

道路油轮和铁路油轮的充气称重和控制系统

WIĘCEJ

汽车衡称重系统

WIĘCEJ

铝合金称重系统

WIĘCEJ

在汽车衡上记录操作系统的系统

WIĘCEJ

废物作业综合处理系统

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia kruszywa

WIĘCEJ
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.