CASE STUDIES

Potrzeba

  • Ewidencja ilościowa odpadów produkcyjnych
  • Obsługa ważenia odpadów transportowanych w skrzyniach
    na wózkach widłowych
  • Jednoznaczne określenie rodzaju ważonych odpadów
  • Identyfikacja operatora oraz pracownika ochrony
  • Usprawnienie procesu ważenia odpadów

Rozwiązanie

Firma GS-Software dostarczyła system ważenia oparty o zmodyfikowane oprogramowanie serii GSW. Identyfikacja operatora, rodzaju ważonego odpadu oraz pracownika ochrony następuje na podstawie tagów RFID. Gromadzone pomiary przesyłane są do bazy danych. Dostarczono dodatkowe oprogramowanie służące go raportowania i ewidencji danych. System działa w cyklu ciągłym 24 godziny na dobę /7 dni w tygodniu/365 dni w roku. Dostarczone zostały 2 stanowiska ważące.

Zobacz inne nasze realizacje

System ważenia pojazdów przewożących odpady

WIĘCEJ

Zintegrowany system załadunku cementu

WIĘCEJ

System ważenia kontenerów morskich

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia kruszywa

WIĘCEJ

System ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia z funkcją załadunku gazu do autocystern

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System załadunku gazu
do autocystern i cystern kolejowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia stopów aluminium

WIĘCEJ

System ewidencji ważeń
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system
obsługi ważenia odpadów

WIĘCEJ
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.