CASE STUDIES

Potrzeba

  • ujednolicenie oprogramowania do obsługi wag samochodowych
    we wszystkich oddziałach firmy
  • ścisłe połączenia oprogramowania wagowego z systemem
    Microsoft Dynamics NAV
  • wprowadzenie mechanizmów kontroli spójności i poprawności
    wprowadzanych danych na etapie ważenia

Rozwiązanie

Dostarczyliśmy specjalnie przygotowane oprogramowanie serii GSW. Oprogramowanie zawierało rozbudowany mechanizm synchronizacji danych z systemem nadrzędnym oraz wymagane funkcje kontroli spójności i poprawności wprowadzanych przez obsługę danych.

Zobacz inne nasze realizacje

System ważenia pojazdów przewożących odpady

WIĘCEJ

Zintegrowany system załadunku cementu

WIĘCEJ

System ważenia kontenerów morskich

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia kruszywa

WIĘCEJ

System ważenia
odpadów produkcyjnych

WIĘCEJ

System ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia z funkcją załadunku gazu do autocystern

WIĘCEJ

System załadunku gazu
do autocystern i cystern kolejowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia stopów aluminium

WIĘCEJ

System ewidencji ważeń
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system
obsługi ważenia odpadów

WIĘCEJ
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.