CASE STUDIES

Potrzeba

  • dostarczenie systemu informatycznego umożliwiającego zarządzanie przepływem odpadów od momentu przywiezienia ich do zakładu poprzez przetworzenie, sprzedaż lub/i zmagazynowanie
  • połączenie do centralnej bazy danych wagi samochodowej, przenośnikowej, paletowej oraz urządzenia typu mieszarko-rozdrabniarka
  • połączenie systemu ważenia z kartami pracowniczymi (RFID)
  • wyposażenie stanowiska ważenia na wadze paletowej oraz mieszarko-rozdrabniarce w terminale samoobsługowe dla operatorów

Rozwiązanie

Dostarczyliśmy kompleksowy system ważenia opracowany w oparciu o oprogramowanie GSW i X-Scale. System zbiera dane z wagi samochodowej, taśmociągowej, paletowej oraz mieszarko-rozdrabniarki służącej do produkcji biomasy.

Zobacz inne nasze realizacje

System ważenia pojazdów przewożących odpady

WIĘCEJ

Zintegrowany system załadunku cementu

WIĘCEJ

System ważenia kontenerów morskich

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia kruszywa

WIĘCEJ

System ważenia
odpadów produkcyjnych

WIĘCEJ

System ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia z funkcją załadunku gazu do autocystern

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System załadunku gazu
do autocystern i cystern kolejowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia stopów aluminium

WIĘCEJ

System ewidencji ważeń
na wagach samochodowych

WIĘCEJ
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.