CASE STUDIES

Potrzeba

  • połączenie wag samochodowych w sieć
  • wyeliminowanie możliwości popełniania błędów przez obsługę wag
  • dostosowanie procesu ważenia do specyficznych wymagań
  • dostosowanie wydruków
  • przesył danych do systemu SAP

Rozwiązanie

Do firmy KNAUF dostarczone zostało zmodyfikowane oprogramowanie serii GSW. System umożliwił połączenie posiadanych przez kontrahenta wag w sieć. Dostosowaliśmy interfejs użytkownika do wymagań KNAUF oraz dostarczyliśmy mechanizm połączenia oprogramowania wagowego z systemem nadrzędnym.

Zobacz inne nasze realizacje

System ważenia pojazdów przewożących odpady

WIĘCEJ

Zintegrowany system załadunku cementu

WIĘCEJ

System ważenia kontenerów morskich

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia kruszywa

WIĘCEJ

System ważenia
odpadów produkcyjnych

WIĘCEJ

System ważenia z funkcją załadunku gazu do autocystern

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System załadunku gazu
do autocystern i cystern kolejowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia stopów aluminium

WIĘCEJ

System ewidencji ważeń
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system
obsługi ważenia odpadów

WIĘCEJ
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.