Zintegrowany system ważenia pojazdów

Z automatycznym przesyłem danych na serwer centralny

Zintegrowany system ważenia pojazdów

W 2017 roku wdrożyliśmy system ważenia dla firmy TRANSPOL LIDER Sp. z o.o. Głównym założeniem systemu było dostarczenie rozwiązania umożliwiającego kontrolę wag samochodowych wraz z centralnym raportowaniem w siedzibie zamawiającego oraz ujednolicenie oprogramowania w oddziałach firmy.

Zasada działania systemu - załadunek

PIERWSZE WAŻENIE POJAZDU

Kierowca wjeżdża na wagę i po zatrzymaniu pojazdu przykłada kartę RFID do czytnika STX-1000. Następuje zapisanie ważenia w bazie danych wraz ze zdjęciami z kamer IP.

DRUGIE WAŻENIE POJAZDU

Po dokonaniu załadunku pojazd wraca na wagę w celu dokonania ważenia wyjazdowego. Kierowca zbliża kartę do terminala wyposażonego w czytnik kart RFID STX-1000. Po ustabilizowaniu się wartości masy następuje zapis ważenia wraz ze zdjęciami z kamer IP. Ważenie potwierdzone zostaje wydrukiem kwitu z drukarki zamontowanej w terminalu. Informacje o ważeniu wraz ze zdjęciami są przesyłane są do centralnej bazy danych. Pojazd udaje się na wyznaczone miejsce rozładunku.

Zasada działania systemu - rozładunek

TERMINAL MOBILNY - APLIKACJA GSW

Pojazd udaje się na wyznaczone miejsce rozładunku. Na miejscu rozładunku zainstalowany jest czytnik STX 2000 wyposażony w moduł GPRS. Kierowca po dokonaniu rozładunku odbija kartę RFID na czytniku. Informacja o godzinie i miejscu rozładunku wysyłana jest za pośrednictwem modemu do centralnej bazy danych.

W miejscach w których rozładunek jest kontrolowany przez człowieka (tzw. kreskowego) istnieje możliwość zastosowania telefonu komórkowego wyposażonego w czytnik kart RFID (zamiast czytnika STX 2000). Po przyjeździe na miejsce rozładunku kierowca odbija kartę na telefonie a informację o godzinie, pozycji i numerze karty są wysyłane do centralnej bazy danych.

Zasada działania systemu - przesył danych na serwer centralny

PRZESYŁ DANYCH NA SERWER CENTRALNY

Wszystkie dane pochodzące z czytników zamontowanych przy wagach wjazdowych, wyjazdowych oraz terminali lub aplikacji znajdujących się na miejscach rozładunku są przesyłane do centralnej bazy danych znajdującej się w tzw. „chmurze”.

Zasada działania systemu - kontrola oddziałów

GSW REMOTE-VIEWER

Dane z wielu wag (oddziałów) oraz z miejsc rozładunków są gromadzone w centralnej bazie danych (chmurze).

Oprogramowanie GSW Remote-Viewer umożliwia przeglądanie danych z oddziałów tj. szczegółów ważeń oraz wykonanych zdjęć. Program daje również możliwość tworzenia raportów zbiorczych lub raportów z podziałem na poszczególne oddziały.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zobacz inne nasze realizacje

System ważenia pojazdów przewożących odpady

WIĘCEJ

Zintegrowany system załadunku cementu

WIĘCEJ

System ważenia kontenerów morskich

WIĘCEJ

System ważenia
odpadów produkcyjnych

WIĘCEJ

System ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia z funkcją załadunku gazu do autocystern

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System załadunku gazu
do autocystern i cystern kolejowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia stopów aluminium

WIĘCEJ

System ewidencji ważeń
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system
obsługi ważenia odpadów

WIĘCEJ
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.