Przeglądanie wykonywanych ważeń on-line

Dane pochodzące z wielu wag (oddziałów) są gromadzone w centralnej bazie danych znajdującej się w chmurze. Dostęp do przesłanych danych jest możliwy za pomocą oprogramowania GSW Remote Viewer. Oprogramowanie umożliwia przeglądanie szczegółów ważeń z poszczególnych oddziałów wraz z wykonanymi zdjęciami. Istnieje również możliwość tworzenia raportów i zestawień z dowolnych wag (oddziałów) w siedzibie głównej firmy.

Funkcje programu

  • przeglądanie wykonanych ważeń z dowolnego oddziału
  • generowanie raportów np. z podziałem na poszczególne oddziały
  • zarządzanie danymi przesyłanymi z siedziby głównej do oddziałów

Przegląd zdjęć

Oprogramowanie GSW Remote Viewer umożliwia przeglądanie zdjęć wykonanych podczas ważenia, wraz z szczegółowymi danymi.

Raportowanie

Oprogramowanie GSW Remote Viewer umożliwia również tworzenie dowolnych raportów np. z podziałem na kontrahentów, produkty, oddziały itp.

Informacje do zamówienia

Produkt KOD DO ZAMÓWIENIA

GSW Remote Viewer

GSW-RV-PL


Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.