Wysyłanie wiadomości email
(zapis kwitów i raportów do PDF)

Automatyczne wysyłanie wiadomosci email

KwiT WaŻenia
Nr 133/2016

Program GSW daje możliwość wysyłania wiadomości email w momencie wykonania ważenia. Po wjechaniu przez kierowcę na wagę i ustabilizowaniu się masy następuje zapis ważenia. W momencie wykonania ważenia automatycznie tworzony jest kwit ważenia, który zostaje wysłany w postaci wiadomości email do określonych wcześniej odbiorców.

Automatyczne wysyłanie raportów
w postaci wiadomości email

W programie GSW można stworzyć kilka rodzajów raportów m.in. raporty z wykonanych ważeń (sumaryczny, szczegółowy i grupowy).
W zależności od posiadanych modułów dodatkowych można wykonać także raport m.in. ze stanu wybranego magazynu, raport
z wystawionych faktur (szczegółowy, sumaryczny i sumaryczny / miesiąc), oraz raport z przypisanych umów lub decyzji.

Raport
szczegółowy

Raport
z wystawionych faktur

Kierownik działu spedycji
Główna księgowa

Informacje do zamówienia

PRODUKT

NUMER KATALOGOWY

Oprogramowanie GSW Standard

GSW-STD-PL

Wysyłka danych przez Internet

GSW-ADD-M-10

Moduły dodatkowe do programu GSW Standard

Sprawdź o jakie moduły dodatkowe możesz rozszerzyć funkcjonalność programu GSW w wersji Standard.

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.