Bezpośrednia informacja o sytuacji na wadze

 1. Brak stabilnego pomiaru
  Ważenie nie zostało wykonane -
  Przejazd przez wagę bez dokonania pomiaru
 1. Ważenie zostało wykonane
 2. Ważenie zostało wykonane -
  jednakże masa deklarowana jest
  mniejsza od masy netto pochodzącej z miernika

Program GSW wyposażony w dodatkowy moduł wysyłania wiadomości sms, umożliwia otrzymywanie wiadomości sms na wcześniej zdefiniowany numer telefonu w przypadku zaistnienia określonej sytuacji na wadze. Moment wysyłania wiadomości sms jest ustalany na etapie zamówienia. Powyższe rysunki przestawiają trzy sytuacje podczas wystąpienia których może zostać wysłana wiadomość SMS.

Schemat działania

Urządzenie sterujące

Wiadomość SMs
wyświetla się na ekranie
telefonu

Obsługa wagi

W momencie wystąpienia zdefiniowanego zdarzenia na wadze program GSW daje informację do urządzenia sterującego. Następnie wiadomość sms otrzymuje osoba, której numer telefonu został wcześniej zdefiniowany.

Informacje do zamówienia


Produkt numer katalogowy

Oprogramowanie GSW

GSW-STD-PL

Moduł wysyłania wiadomości SMS

GSW-ADD-H-08

Moduły dodatkowe do programu GSW Standard

Sprawdź o jakie moduły dodatkowe możesz rozszerzyć funkcjonalność programu GSW w wersji Standard.

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.