GSW Basic

Oprogramowanie do obsługi wagi samochodowej

Niezawodne oprogramowanie do obsługi wagi samochodowej

Oprogramowanie GSW Basic umożliwia wykonywanie ważeń na jednej wadze samochodowej Program współpracuje z ponad 80 miernikami różnych producentów.

Miernik może być podłączony do komputera za pomocą portu szeregowego RS232/RS485 lub protokołu TCP/IP.

Rodzaje ważeń

WAŻENIE POJEDYNCZE

Pojazd / wagon ważony jest tylko jeden raz. Wartość tary pobierana jest z bazy danych lub zostaje wprowadzona ręcznie przez operatora wagi.

WAŻENIE PODWÓJNE

Masa netto obliczana jest na podstawie różnicy dwóch ważeń : wjazdowego i wyjazdowego. Ważenie podwójne często nazywane jest ważeniem wjazd/wyjazd

WAŻENIE WIELOKROTNE

Ważenie wielokrotne występuje w przypadku gdy pojazd lub wagon zabiera lub przywozi jednocześnie kilka produktów, które muszą być oddzielnie przeważone. Ważenia wielokrotne wykorzystuje się często np. w przypadku przygotowywania mieszanek.

TAROWANIE

Jest to jednokrotne ważenie pojazdu w wyniku, którego zważona masa zostaje zapisana w bazie danych programu GSW jako tara. Zapisane tary wykorzystywane są do wykonywania ważeń pojedynczych.

WAŻENIE USŁUGOWE

Jest to uproszczony tryb ważenia. Ważenie wykonane w tym trybie nie zostaje zapisane w bazie danych – jedynym potwierdzeniem wykonania ważenia jest wydruk kwitu.

WAŻENIE ZŁOŻONE

Przydatne w momencie gdy zachodzi potrzeba ważeń długich pojazdów na krótkich wagach. Podczas ważenia pojazd jest przetaczany i suma poszczególnych ważeń stanowi masę pojazdu.

WAŻENIE NA SZTUKI

Podczas ważenia jest możliwość podawania ilości produktów na sztuki (np. 5 opon). Aby możliwe było wykonanie ważenia produkt musi posiadać zdefiniowaną wcześniej masę jednostkową.

WAŻENIE Z RĘKI

Istnieje możliwość wykonywania ważenia z masą wprowadzoną „z ręki” (tzn. z masą nie pochodzącą z miernika wagowego). Funkcja ta powinna być aktywna tylko w sytuacjach wyjątkowych (np. gdy istnieje potrzeba wprowadzenia do bazy danych ważeń , które nie zostały wykonane np. z powodu awarii wagi).

WAŻENIE NA WADZE
PALETOWEJ

Funkcja ta pozwala na wykonywanie ważeń na małych wagach (np. paletowych) bez konieczności podawania numeru rejestracyjnego. Wykonane ważenie będzie ważeniem pojedynczym. Funkcja ta często wykorzystywana jest w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem złomem stalowym.

Porównanie wersji programów

kliknij aby porównać

Najważniejsze cechy

GSW Basic

 • 100% stabilnego działania przez cały okres użytkowania niezależnie od ilości zgromadzonych danych
 • przejrzysty i bardzo prosty interfejs użytkownika
 • łatwy dostęp do listy wykonanych ważeń
 • możliwość edycji wykonanych ważeń
 • podgląd/wydruk kwitu ważenia z poziomu okna listy ważeń
 • wydruk kwitu ważenia w trybie graficznym lub tekstowym
 • rozbudowany generator raportów
 • możliwość eksportu i importu danych
 • eksport listy ważeń oraz danych z tabel do pliku w formacie .csv
 • możliwość aktualzacji programu do wersji Standard, która umożliwia rozbudowanie funkcjonalnosci programu o dodatkowe moduły

Konfigurowalne tabele
bazy danych

Do wykonania ważenia przy domyślnej konfiguracji programu potrzebne są 3 informacje:

 • nr rejestracyjny pojazdu
 • kontrahent
 • produkt

Jeżeli jednak informacje te są niewystarczające, to program GSW Basic dzięki funkcji konfigurowalnych tabel bazy danych umożliwia stworzenie dodatkowych 2 tabel danych (pola słownikowe - obowiazek wypełnienia podczas ważenia) oraz 2 pól informacyjnych (pola niesłownikowe - brak obowiazku wypełnienia podczas ważenia).

Eksportowanie danychdo pliku.csv

Program GSW Basic umozliwia eksport listy ważeń oraz danych z tabel do plików .csv Możliwy jest również eksport danych do pliku tekstowego po każdym zakończonym ważeniu.

Drukowanie kwitów i raportów

Program GSW posiada panel zarządzania użytkownikami programu.

Użytkownicy z kontem administratora posiadają pełny dostęp do wszystkich funkcji programu. Uprawnienia innych użytkowników np. operatorów wag mogą zostać ograniczone.

Drukowanie kwitów i raportów

Program GSW umożliwia drukowanie
kwitów i raportów z ważeń w trybie graficznym oraz w trybie tekstowym.

TRYB
TEKSTOWY
TRYB
GRAFICZNY

Drukowanie kwitów ważenia
NA DRUKARKACH IGŁOWYCH

Drukowanie kwitów ważenia
NA DRUKARKACH LASEROWYCH

Drukowanie kwitów ważenia NA DRUKARKACH ATRAMENTOWYCH

Ustawienia wydruków

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania następujących parametrów związanych z wydrukiem kwitów:

 • liczba kopii wydruku
 • format papieru (A4, A5)
 • liczba kwitów na stronie
 • model drukarki
 • rodzaj wydruku (graficzny, tekstowy)

Mierniki wagowe

Program GSW obsługuje ponad 80 modeli mierników wagowych. Jeżeli posiadasz miernik, który obecnie nie jest obsługiwany przez nasz program, to dopiszemy jego obsługę w cenie zakupu programu.

Zobacz listę mierników wagowych obsługiwanych przez program GSW.

Mierniki Wagowe

Firmom z branży przemysłu wagowego, kupującym oprogramowanie w celu dalszej odsprzedaży w cenie zakupu programu oferujemy możliwość umieszczenia loga swojej firmy oraz danych tele-adresowych na głównej formie programu.
Aby dane zostały umieszczone w programie należy podczas zamówienia przesłać do nas plik graficzny zawierający logo oraz informacje tekstowe (np. nazwa firmy, adres, telefon).

Aby poznać cenę oprogramowania wyślij zapytanie ofertowe na nasz adres e-mail: sales@gs-software.pl. W treści wiadomości podaj dane swojej firmy oraz wskaż oprogramowanie, którego cena cię interesuje (wraz z wersją językową).

Przez pierwszy rok od zakupu istnieje możliwość pobrania najnowszej wersji programu w danej dystrybucji. Aby uzyskać najnowszą dystrybucję należy przesłać email na adres support@gs-software.pl podając wersję programu, datę zakupu oraz firmę na rzecz której zostało zakupione oprogramowanie.

 • Intel Core i3 (gen 8) lub lepszy
 • 4 GB RAM lub więcej
 • 200 MB dostępnej przestrzeni na dysku twardym
 • Microsoft Windows 10 lub nowszy (32/64 bit)

W skład zestawu oprogramowania GSW Standard wchodzą:

 • aktywacyjny klucz USB
 • płyta CD
 • instrukcja obsługi w wersji papierowej

W skład zestawu oprogramowania GSW Basic wchodzi:

 • aktywacyjny klucz USB
 • płyta CD
 • instrukcja obsługi w wersji elektronicznej

Jeśli masz problem z wyborem odpowiedniego oprogramowania zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Podczas rozmowy wspólnie zastanowimy się, która wersja programu spełni Twoje oczekiwania. Nasi konsultanci udzielą ci wsparcia na wszystkich etapach od momentu wyboru oprogramowania aż do momentu uruchomienia oprogramowania.

Nasze programy współpracują z blisko 60 rodzajami mierników wagowych różnych producentów. Jeśli posiadasz miernik, którego nasz program jeszcze nie obsługuje zostanie on BEZPŁATNIE oprogramowany w momencie zakupu oprogramowania.

Filmy instruktażowe


image alt

Konfiguracja kamery IP w programie GSW

image alt

Znaczenie kolorów ważeń w programie GSW

image alt

Typy ważeń w programie GSW

image alt

Dodawanie i edycja licencji w GSW

image alt

Obsługa zestawów danych w programie GSW

image alt

Tarowanie w programie GSW

image alt

Kwity ważenia cz.4 - Duża czcionka na kwicie ważenia

image alt

Kwity ważenia cz.3 - Niestandardowe kwity ważenia

image alt

Kwity ważenia cz.2 - Generowanie kwitu ważenia do formatu PDF

image alt

Generowanie raportów w programie GSW

image alt

Import i Eksport danych w programie GSW

image alt

Zestawy Danych

image alt

Kwity ważenia cz.1 - Dodawanie loga i tekstu stopki do kwitu ważenia

image alt

Przenoszenie lokalnej bazy danych pomiędzy komputerami - ConfTrick

image alt

Konfiguracja programu GSW do pracy w architekturze klient/serwer

image alt

Konfiguracja dodatkowych tabel w programie GSW

image alt

Konfiguracja połączenia z miernikami wagowymi w programie GSW

image alt

Konfiguracja GSW do pracy w architekturze klient/serwer

image alt

Tworzenie i przenoszenie pliku lokalnej bazy danych - ConfTrick

image alt

Powiększenie czcionki w programie GSW

image alt

Dodawanie i zmiana licencji

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.