Program do obsługi BDO - GSW Orange BDO

Program do obsługi BDO

Oprogramowanie do zarządzania procesem życia odpadów

Wieloletnie doświadczenie firmy GS Software w dziedzinie pomiarów masy oraz tworzenia oprogramowania komputerowego zaowocowało opracowaniem nowoczesnego i funkcjonalnego programu GSW Orange przeznaczonego specjalnie na potrzeby przemysłu zajmującego się obrotem odpadami m.in. dla zakładów utylizacji odpadów, firm zajmujących się recyklingiem takich jak: skupy złomu i surowców wtórnych oraz wielu innych.

Gospodarka odpadami

Dzięki oprogramowaniu GSW Orange możliwe jest zarządzanie procesem życiem odpadu w magazynie od momentu przyjęcia go na wadze samochodowej aż do momentu jego utylizacji. Przy wykorzystaniu naszego oprogramowania istnieje możliwość stworzenia zintegrowanego systemu ważenia odpadów w zakładach gospodarki odpadami. W oparciu o oprogramowanie GSW i X-Scale można stworzyć kompleksowy system, który zbiera dane nie tylko z wagi samochodowej ale także z wagi taśmociągowej, paletowej oraz mieszarko - rozdrabniarki służącej do produkcji biomasy.

Zgodność z ustawą i rozporządzeniami

Program GSW Orange jest zgodny z ustawą z grudnia 2012 roku o odpadach. Posiada również aktualne wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z grudnia 2014 roku.

W programie znajdziesz m.in.:

 • aktualny katalog odpadów, metod odzysku i unieszkodliwienia
 • karty ewidencji odpadów
 • kartę przekazania odpadów
 • zbiorczą kartę przekazania odpadów
 • raporty po KPO

Możliwości programu GSW Orange

Program GSW Orange jest wyposażony w szereg modułów i funkcji, które ułatwią pracę osobom, które zajmują się ewidencją odpadów w danym zakładzie.

W programie znajduje się m.in.:

 • moduł gospodarki odpadami
 • moduł obsługi zanieczyszczeń
 • moduł obsługi podziału ważeń
 • moduł obsługi faktur
 • moduł obsługi magazynu
 • moduł zarządzania umowami/limitami
 • katalog odpadów, metod odzysku i unieszkodliwiania
 • karty ewidencji odpadów (KEO)
 • karty przekazania odpadów (KPO)

Obsługa zanieczyszczeń

Program GSW Orange wyposażony jest w mechanizm obsługi zanieczyszczeń ważonego produktu. Przed wykonaniem ważenia użytkownik ma możliwość podania wartości zanieczyszczenia. Zanieczyszczenie może zostać podane w procentach lub kilogramach – program automatycznie przelicza masę netto, która zostaje pomniejszona o wartość zanieczyszczeń.

Podział ważeń

Program GSW Orange posiada funkcjonalność umożliwiającą podział ważenia w ujęciu procentowym lub kilogramowym. Podział może być zrealizowany ze względu na zdefiniowane w konfiguracji warunki (np. podział na kontrahentów, gminy, itp.).

Przykładowy podział procentowy ze względu na nazwę Gminy dostarczające odpady: Gmina A -20%, Gmina B -30 %, Gmina C – 50%.

Każde z wykonanych ważeń można dodatkowo zanieczyścić. Program umożliwia także pomniejszenie masy netto o wartość zanieczyszczenia wyrażoną w procentach lub/i kilogramach.

Moduł zarządzania umowami z kontrahentami

Program jest wyposażony w moduł zarządzania umowami z kontrahentami. Dzięki temu modułowi użytkownik ma możliwość przypisania konkretnej umowy do danego kontrahenta. Dzięki temu że wszystkie niezbędne informacje będą znajdować się w jednym miejscu dostęp do nich będzie łatwiejszy i wygodniejszy dla użytkowników.

Obsługa magazynu

Program GSW Orange jest wyposażony w moduł obsługi magazynu. Dzięki temu modułowi z poziomu programu możliwa jest m.in.:

 • obsługa procesów magazynowych (takich jak: wydanie, przyjęcie, przesunięcie międzymagazynowe)
 • powiązanie magazynu z ważeniami
 • powiązanie produktów z magazynami
 • przeglądanie historii operacji
 • przeliczanie stanów magazynowych
 • tworzenie raportów magazynowych
 • tworzenie kwitów magazynowych

Obsługa faktur

Program GSW Orange jest wyposażony w moduł obsługi faktur. Dzięki temu modułowi z poziomu programu możliwe jest m.in.:

 • wystawianie faktury gotówkowej i na przelew
 • wystawianie faktur zbiorczych
 • wystawianie korekt do faktur
 • wyszukiwanie faktur wraz z korektami
 • graficzne narzędzie do zmiany wyglądu faktury
 • edytowanie zawartości faktury
 • wystawienie faktury zawierającej dowolne pozycje (tzn. nie skojarzone z ważeniem)
 • tworzenie raportów, bilansów

Monitoring wagi wraz z zapisem zdjęć

Program GSW Orange może zostać rozszerzony o moduł monitoringu wagi. Moduł ten przeznaczony jest dla firm, które chcą mieć większą kontrolę nad przepływem towarów przez wagę. Moduł umożliwia zapis wszystkich przejazdów przez wagę, dla których nie wykonano ważenia lub tarowania. Podczas zapisu mogą być wykonywane również zdjęcia z kamer.

Referencje

Poniżej znajduje się lista przedsiębiorstw, w których funkcjonuje dostarczone przez nas oprogramowanie GSW Orange.

Dostosowanie GSW Orange do systemu nadrzędnego na składowisku

Nasza firma specjalizuje się w integrowaniu oprogramowania do obsługi wag z systemami nadrzędnymi. Jeśli posiadasz jakiś system nadrzędny w swoim zakładzie a chciałbyś zintegrować go z naszym oprogramowaniem - skontaktuj się z nami. Podczas rozmowy nasi specjaliści pomogą w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania dla Twojego zakładu.

Filmy instruktażowe


image alt

Konfiguracja kamery IP w programie GSW

image alt

Znaczenie kolorów ważeń w programie GSW

image alt

Typy ważeń w programie GSW

image alt

Dodawanie i edycja licencji w GSW

image alt

Obsługa zestawów danych w programie GSW

image alt

Tarowanie w programie GSW

image alt

Kwity ważenia cz.4 - Duża czcionka na kwicie ważenia

image alt

Kwity ważenia cz.3 - Niestandardowe kwity ważenia

image alt

Kwity ważenia cz.2 - Generowanie kwitu ważenia do formatu PDF

image alt

Generowanie raportów w programie GSW

image alt

Import i Eksport danych w programie GSW

image alt

Zestawy Danych

image alt

Kwity ważenia cz.1 - Dodawanie loga i tekstu stopki do kwitu ważenia

image alt

Przenoszenie lokalnej bazy danych pomiędzy komputerami - ConfTrick

image alt

Konfiguracja programu GSW do pracy w architekturze klient/serwer

image alt

Konfiguracja dodatkowych tabel w programie GSW

image alt

Konfiguracja połączenia z miernikami wagowymi w programie GSW

image alt

Konfiguracja GSW do pracy w architekturze klient/serwer

image alt

Tworzenie i przenoszenie pliku lokalnej bazy danych - ConfTrick

image alt

Powiększenie czcionki w programie GSW

image alt

Dodawanie i zmiana licencji

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.