Wystawianie faktur z programu GSW

Program GSW można wyposażyć w dodatkowy moduł obsługi faktur. Moduł ten daje możliwość wystawienia faktury VAT tuż po wykonanym ważeniu. Wystawiając fakturę można uwzględnić m.in. rabaty przypisane do danego produktu lub kontrahenta.

Definiowanie danych na fakturze

Po wykonanym ważeniu użytkownik ma możliwość zweryfikowanie danych widniejących na fakturze takich jak dane sprzedawcy, nabywcy, może także edytować dane ważonego produktu takie: jednostka miary, ilość, cena jednostkowa, stawka vat czy wysokość rabatu. Użytkownik może również dodać do faktury dodatkowy opis.

Lista faktur

Z poziomu listy faktur użytkownik może przeglądać listę wystawionych dokumentów oraz je edytować. Ma możliwość dodania nowej faktury bądź też wygenerowania korekty faktury. Ma możliwość również zobaczenia podglądu wydruku faktury oraz podglądu duplikatu faktury. Z poziomu listy faktur może również stworzyć raporty.

Faktura zbiorcza

Istnieje możliwość wystawienia faktury zbiorczej dla danego kontrahenta lub produktu. Użytownik może sam zdecydowac które ważenia chce umieścić na danej fakturze zbiorczej

Lista rabatów

W programie istnieje możliwość zdefiniowania wysokości rabatów jakie są przypisane do poszczególnych produktów które są przyporządkowane konkretnemu nabywcy.

Generowanie raportów

W programie GSW istnieje możliwość generowania raportów z wystawionych faktur. Istnieje możliwość wygenerowania raportu szczegółówego sumarycznego i sumarycznego za dany miesiąc.

Lista cen dla produktu

Do danego produktu można przypisać ceny. Ceny można wprowadzić też poprzez zakładkę umowy/decyzje.

Umowy i decyzcje przypisane do kontrahenta

W programie istnieje możliwość przypisania umowy do danego kontrahenta.
Można wprowadzić listę produktów które obejmuje dana umowa oraz szczegółowe dane takie jak:

  • limity
  • ceny jednostkowe
  • wartość podatku vat
  • wysokosć rabatów

Informacje do zamówienia

PRODUKT

NUMER KATALOGOWY

Oprogramowanie GSW Standard

GSW-STD-PL

Moduł fakturowania

GSW-ADD-M-02

Moduły dodatkowe do programu GSW Standard

Sprawdź o jakie moduły dodatkowe możesz rozszerzyć funkcjonalność programu GSW w wersji Standard.

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.