Wartosć zanieczyszenia określana w procentach lub kilogramach

Program GSW wyposażony jest w mechanizm obsługi zanieczyszczeń ważonego produktu. Przed wykonaniem ważenia użytkownik ma możliwość podania wartości zanieczyszczenia. Zanieczyszczenie może zostać podane w procentach lub kilogramach – program automatycznie przelicza masę netto, która zostaje pomniejszona o wartość zanieczyszczeń.

Definiowanie wartości zanieczyszczenia

W oknie ważenia użytkownik określa czy zanieczyszczenie ma być wyrażone w procentach czy kilogramach oraz jaka jest jego wartość. Następnie program sam oblicza ile wynosi wartość ważenia pomniejszona o wartość zanieczyszczenia.

Podział zanieczyszczonego ważenia

Dzięki modułowi podziału ważeń każde z wykonanych ważeń można dodatkowo podzielić. Każde z podzielonych ważeń może mieć określoną wartość zanieczyszczenia, niezależną od wartości poprzedniego. Program sam obliczy wartość ważenia pomniejszoną o wartość zanieczyszczenia wyrażoną w procentach lub/i kilogramach.

Informacje do zamówienia

Produkt

numer katalogowy

Oprogramowanie GSW

GSW-STD-PL

Moduł obsługi zanieczyszczeń (w % i kg)

GSW-ADD-M-06

Moduł podziału ważenia (w % i kg)

GSW-ADD-M-04

Galeria

Moduły dodatkowe do programu GSW Standard

Sprawdź o jakie moduły dodatkowe możesz rozszerzyć funkcjonalność programu GSW w wersji Standard.

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.