X-SCALE Belt

Oprogramowanie do obsługi wag taśmociągowych

Nowoczesne oprogramowanie do obsługi wag taśmociągowych

X-Scale Belt to niezawodna praca przez 24 godziny na dobę 365 dni w roku

Obsługa dowolnie wielu wag

Program X-Scale Belt może jednocześnie gromadzić pomiary z dowolnie wielu wag przenośnikowych. Każda z wag może być innego typu (inny miernik wagowy) oraz pracować w innym trybie zmianowym.

Waga
przenośnikowa 1
WAGA
PRZENOŚNIKOWA 2
WAGA
PRZENOŚNIKOWA 3

Konfigurowalne przedziały czasowe

Program X-Scale Belt zlicza przepływającą przez wagę masę w cyklach zmianowych. Zmiany te (przedziały czasowe) można dowolnie konfigurować.

Zarządzanie użytkownikami programu

Program posiada panel zarządzania użytkownikami.

Zarządzanie ważonymi produktami

W programie dostępny jest panel zarządzania ważonymi produktami. Produkt można skojarzyć z daną zmianą (na zmianę z wagą).

Praca w sieci

Program X-Scale Belt przystosowany jest do pracy w sieci lokalnej z dowolną liczbą stanowisk.

Raporty

Raporty to mocna strona programu X-Scale Belt.

Program posiada kreator raportów, za pomocą którego możliwe jest przygotowanie raportów sumarycznych i szczegółowych z podziałem na wagi, zmiany, produkty. Wyniki raportu mogą zostać eksportowane do pliku w formacie Pdf lub MS Excel.

Podłączenia programu do systemu załadunku

Program X-Scale Belt w połączeniu z elementami automatyki przemysłowej lub miernikami wagowymi posiadającymi tryb dozowania może służyć do wykonywania załadunków. X-Scale Belt może zintegrować również z systemami nadrzędnymi (np. systemem awizacji transportów)

Lista ważeń

Zarejestrowane ważenia można przeglądać na liście ważeń (z wykorzystaniem opcji sortowania po czasie, wadze lub produkcie)

  • Możliwość tworzenia raportów z ważeń
  • Podgląd stanów liczników wagowych
  • Eksport stanu liczników do pliku txt lub csv
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.