Programy wagowe - Oprogramowanie do obsługi procesów ważenia

Specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania do
obsługi procesów ważenia

GSW Basic

Program do ważenia na wadze samochodowej

GSW Basic to nowoczesne, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe służące do obsługi ważenia na wadze samochodowej.

GSW Basic współpracuje z kilkudziesięcioma typami mierników wagowych.

GSW

Program do ważenia na wadze samochodowej i kolejowej

GSW Standard to nowoczesne, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe służące do obsługi ważenia na wadze samochodowej i kolejowej.

GSW Standard współpracuje z kilkudziesięcioma typami mierników wagowych, obsługuje kamery analogowe oraz IP, czytniki kart zbliżeniowych, terminale samoobsługowe. GSW może pracować w sieci z dowolną liczbą stanowisk.

GSW Standard to 100% stabilnego działania przez cały okres użytkowania niezależnie od ilości gromadzonych danych.

GSW Orange

Program do ważenia na wadze samochodowej z funkcją gospodarki odpadami

GSW Orange to specjalistyczne oprogramowanie komputerowe służące do obsługi procesów ważenia na wagach samochodowych.

GSW Orange dostosowane jest do potrzeb przemysłu zajmującego się obrotem odpadami m.in. zakładów utylizacji odpadów czy firm zajmujących się recyklingiem lub obrotem surowcami wtórnymi.

X-Scale

Program do obsługi różnorodnych typów ważenia na wagach: platformowych, paletowych, laboratoryjnych i innych

X-Scale stanowi sumę wszystkich naszych doświadczeń w dziedzinie budowania oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w procesach ważenia.

X-Scale to samodzielna, kompletna aplikacja do obsługi ważenia oraz baza do budowy niestandardowych systemów ważących.

X-Scale Axis

Program do obsługi ważenia na wadze osiowej statycznej i dynamicznej

X-Scale Axis może współpracować z miernikami wagowymi, które samodzielnie obliczają masy poszczególnych osi oraz szybkimi modułami wagowymi, które zwracają serię pomiarów (w tym trybie X-Scale Axis samodzielnie oblicza wartość masy danej osi).

X-Scale Belt

Program do obsługi wag taśmociągowych

X-Scale Belt służy do ewidencji wydobycia i załadunku materiałów sypkich na obiektach typu: kopalnie kruszyw, żwirownie, cementownie.

X-Scale Belt może jednocześnie obsługiwać dowolnie wiele wag. Program można dostosować do obsługi dowolnego typu wagi.

Galileo

Program do wspomagania zarządzania firmą z branży przemysłu wagowego

Galileo to unikalna aplikacja stworzona wyłącznie na potrzeby firm z branży przemysłu wagowego umożliwiająca wspomaganie procesu sprzedaży wag oraz posprzedażową obsługę kontrahentów.

Dzięki Galileo dopilnujesz terminów legalizacji, wzorcowania i konserwacji wag oraz uporządkujesz dokumentację techniczną z wizyt serwisowych i wzorcowań.

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.