Systemy ważenia pojazdów z dostępem on-line

Zintegrowane systemy ważenia pojazdów z automatycznym przesyłaniem danych na serwer centralny

Firma GS Software specjalizuje się w budowaniu zintegrowanych systemów ważenia pojazdów. Tworzone przez nas systemy umożliwiają przesyłanie danych z wagi do bazy danych znajdującej się w chmurze. Na miejscach rozładunku pojazdów gdzie nie ma możliwości budowy wagi istnieje możliwość kontrolowania na bieżąco wykonywanego rozładunku poprzez wykorzystanie aplikacji mobilnej GSW lub czytników kart RFID. Dane z wielu wag oraz miejsc rozładunku mogą być przeglądane przez osoby w siedzibie głównej firmy za pomocą oprogramowania GSW Viewer.

Przykładowy system ważenia

SCHEMAT WAŻENIA:

Przykładowy system ważenia z wykorzystaniem czytnika kart RFID i przesyłem danych na serwer centralny.

  1. Na wadze świeci się światło zielone, pojazd wjeżdża na wagę, następnie zapala się światło czerwone.
  2. Kierowca odbija kartę na czytniku STX 1000, Dane wykonanego ważenia przesyłane są wraz ze zdjęciami z kamer do bazy danych znajdującej się w chmurze. Po zakończonym ważeniu kierowca otrzymuje wydruk kwitu potwierdzający wykonanie ważenia.
  3. Na sygnalizatorach zapala się światło zielone, pojazd zjeżdża z wagi.

Przesył danych

Dane z terminala zamontowanego przy wadze (tj. informacje o wykonanym ważeniu oraz zdjęcia z kamer) są przesyłane do bazy danych znajdującej się w chmurze. Do tej samej bazy danych są również przesyłane informacje z aplikacji mobilnej GSW. Dostęp do przesłanych danych jest możliwy za pomocą oprogramowania GSW Remote Viewer. Służy ono do przeglądania danych wraz ze zdjęciami oraz tworzenia raportów i zestawień z wielu wag (oddziałów) np. w siedzibie głównej firmy.

Rozładunek - urządzenia do kontroli w miejscu rozładunku

APLIKACJA MOBILNA

W miejscach w których rozładunek jest kontrolowany przez człowieka (tzw. kreskowego) istnieje możliwość zastosowania telefonu komórkowego wyposażonego w czytnik kart RFID. Po przyjeździe na miejsce rozładunku kierowca odbija kartę na telefonie a informację o godzinie, pozycji i numerze karty są wysyłane do centralnej bazy danych.

STACJONARNY CZYTNIK STX 2000 Z MODUŁEM GPRS

Na miejscu rozładunku zainstalowany jest czytnik STX 2000 wyposażony w moduł GPRS. Kierowca po dokonaniu rozładunku odbija kartę RFID na czytniku. Informacja o godzinie i miejscu rozładunku wysyłana jest za pośrednictwem modemu do centralnej bazy danych.

Przegląd danych za pomocą GSW Viewer

Dane z wielu wag (oddziałów) oraz z miejsc rozładunków są gromadzone w centralnej bazie danych. Oprogramowanie GSW Remote Viewer umożliwia przeglądanie danych z oddziałów tj. szczegółów ważeń oraz wykonanych zdjęć. Program daje również możliwość tworzenia raportów zbiorczych lub raportów z podziałem na poszczególne oddziały. Istnieje również możliwość przesyłania za jego pomocą danych do oddziałów np. zaktualizowanych list kontrahentów.

W skład systemu wchodzi

W skład standardowego zestawu do samodzielnego uruchomienia wchodzi:

• 1 x Oprogramowanie GSW Automat
• 1 x Czytnik kart RFID STX 1000
• 1 x Terminal z czytnikiem kart RFID STX 1000 z drukarką
• 1 x Oprogramowanie GSW Remote Viewer
• 1 x telefon z aplikacja mobilną lub czytnik STX 2000 z modułem GPRS

Informacje do zamówienia

Produkt KOD DO ZAMÓWIENIA

ZINTEGROWANY SYSTEM

HDW-INTEGRATED

Galeria:

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.