Obsługa ważenia opakowań
i kontenerów

Określanie dowolnego rodzaju opakowania

KOSZE METALOWE

SKRZYNIE DREWNIANE

PALETY

KONTENER NA GRUZ
poj. 5 m3

KONTENERY

NADSTAWKI PALETOWE

POJEMNIKI 1000 L

OPAKOWANIA
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

KONTENER NA GRUZ
poj. 6 m3

W programie GSW można dowolnie określić rodzaj otrzymywanego / wydawanego opakowania w zależności od profilu działalności firmy. Mogą to być m.in. palety, skrzynie drewniane, kosze metalowe, nadstawki paletowe, opakowania z tworzyw sztucznych czy kontenery. Do każdego z dowolnie zdefiniowanych opakowań można przypisać jego wagę.

Pobranie i zwrot opakowań

W programie GSW przy wprowadzaniu nowych rodzajów opakowań określa się jednostkową wagę opakowania. Następnie podczas ważenia można określić ile opakowań kontrahent zwraca bądź pobiera. Program sam automatycznie przeliczy całkowitą masę rozlicznych opakowań.

Ważenie z kontenerami / opakowaniami

Podczas dokonywania ważeń z obsługą opakowań bądź kontenerów na oknie ważenia widoczna jest masa zwracanych / pobieranym przez kontrahenta opakowań. Masa opakowań jest automatycznie obliczana i na kwicie ważenia oprócz masy opakowań widoczna jest pozostała masa do rozliczenia.

Ważenie z kontenerami

Ważenie z kontenerami działa analogicznie jak ważenia z innymi rodzajami opakowań. Użytkownik może określić masę pobieranych/zwracanych kontenerów oraz ich rodzaj. Wprowadzone dane są widoczne na liście ważeń oraz kwicie ważenia. wprowadzone dane można edytować.

Informacje do zamówienia

PRODUKT NUMER KATALOGOWY

Oprogramowanie GSW Standard

GSW-STD-PL

Moduł ważenia opakowań / kontenerów

GSW-ADD-M-03

Galeria

Moduły dodatkowe do programu GSW Standard

Sprawdź o jakie moduły dodatkowe możesz rozszerzyć funkcjonalność programu GSW w wersji Standard.

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.