Monitoring wagi

(rejestracja obecności masy na wadze)

Wykrywanie niewykonanych ważeń

Brak stabilnego pomiaru
Ważenie NIE ZOSTAŁO WYKONANE
Maksymalna waga 39 420 kg

Stabilny pomiar
Ważenie ZOSTAŁO WYKONANE

Moduł ten umożliwia zapis przejazdów przez wagę mas większych niż 400 kg, dla których nie wykonano ważenia lub tarowania. Podczas zapisu mogą być wykonywane również zdjęcia z kamer.

Czytelne oznaczenie na liście ważeń

GSW może zostać wyposażone w moduł rejestracji zdarzeń polegających na rejestracji przejazdów pojazdów przez wagę. Rejestrowane są wszystkie przejazdy, które nie zostały zakończone wykonaniem ważenia. Rejestrowana jest maksymalna masa i wykonywane są zdjęcia. Każdy przejazd jest rejestrowany na liście ważeń i oznaczony jest specjalnym typem ważenia. Moduł ten może być wykorzystywany przez właściciela wagi do ściślejszego kontrolowania ruchu pojazdów na wadze oraz jako prosty system zautomatyzowanego ważenia np. do ważeń nocnych przy których nie ma obsługi.

Monitoring przejazdów przez wagę przy użyciu urządzenia RSD podpiętego bezpośrednio do wagi samochodowej

Rejestrator RSD ustawiony
w trybie monitorowania
wagi samochodowej

Waga samochodowa

RSD jest to uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS2323. Urządzenie może pracować w kilku trybach. Jednym z dostępnych trybów jest tryb monitoringu przejazdów przez wagę samochodową. W tym trybie RSD zapisuje fakt pojawienia się masy na wadze, której wartość jest większa od zdefiniowanego w konfiguracji progu (np. 400 kg). Rejestrator zapisuje maksymalną, stabilną wartość masy lub maksymalną niestabilną wartość w przypadku gdy od wjazdu do zjazdu z wagi nie wystąpiła wartość stabilna. Rejestrator może również wysterować przekaźnik na określoną ilość czasu po pojawieniu się masy większej niż ustawiony próg. Urządzenie ponadto może zostać wpięte bezpośrednio do miernika wagowego.

Informacje do zamówienia

Produkt

NUMER KATALOGOWY

Oprogramowanie GSW

GSW-STD-PL

Moduł monitoringu wagi (rejestracja przejazdów przez wagę)

GSW-ADD-M-05

Galeria

Moduły dodatkowe do programu GSW Standard

Sprawdź o jakie moduły dodatkowe możesz rozszerzyć funkcjonalność programu GSW w wersji Standard.

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.