Obsługa załadunku / rozładunku

Sterowanie załadunkiem ważonych materiałów

Załadunek MATERIAŁÓM SYPKICH

Załadunek GAZU

Program GSW w połączeniu modułem we/wy cyfrowych umożliwia sterowanie procesem załadunku. Możliwy jest jednoczesny załadunek na 3 wagach. Moduł sprzętowy posiada funkcję „watch-dog’a”, który przerwie załadunek w przypadku braku komunikacji z programem GSW. Program umożliwia zatrzymywanie i wznawianie załadunku oraz zamianę zalogowanego operatora w czasie trwania załadunku. Moduł jest pomocny w kontrolowaniu załadunku bądź rozładunku materiałów sypkich (np. węgiel, piasek) lub ciekłych (np. załadunek gazu).

Informacje do zamówienia

PRODUKT NUMER KATALOGOWY

Oprogramowanie GSW

GSW-STD-PL

Moduł obsługi załadunku / rozladunku

W skład zestawu wchodzi:
Skrzynia sterownicza oraz dodatkowy moduł oprogramowania

GSW-ADD-H-07

  • Istnieje możliwość dostosowania modułu pod potrzeby konkretnego klienta, ponieważ każdy klient jest inny i posiada odmienne wymagania oraz zapotrzebowanie (do ustalenia na etapie zamówienia).

Moduły dodatkowe do programu GSW Standard

Sprawdź o jakie moduły dodatkowe możesz rozszerzyć funkcjonalność programu GSW w wersji Standard.

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.