Obsługa podziału ważeń

Podział ważeń procentowy lub kilogramowy

250 kg
160 kg
320 kg
80%
7%
13%

Program GSW posiada funkcjonalność umożliwiającą podział ważenia w ujęciu procentowym lub kilogramowym.
Podział może być zrealizowany ze względu na zdefiniowane w konfiguracji warunki (np. podział na kontrahentów, gminy, itp.).

Przykładowy podział procentowy ze względu na nazwę Gminy:
Gmina A -20%, Gmina B -30 %, Gmina C – 50%.

Podział jednego ważenia aż na 10 części

Każde z ważeń wykonanych w programie GSW może zostać podzielone na kilka części - maksymalnie na 10. Funkcja ta jest przydatna dla firm, które na jednym tirze przywożą kilka różnych towarów i chcą zważyć je oddzielnie.

Zanieczyszczenie podzielonego ważenia

Każde z wykonanych ważeń można dodatkowo zanieczyścić. Program umożliwia pomniejszenie masy netto o wartość zanieczyszczenia wyrażoną w procentach lub kilogramach.

Informacje do zamówienia

Produkt

NUMER KATALOGOWY

Oprogramowanie GSW)

GSW-STD-PL

Moduł podziału ważenia (w % i kg)

GSW-ADD-M-04

Moduł obsługi zanieczyszczeń (w % i kg)

GSW-ADD-M-06

Galeria

Moduły dodatkowe do programu GSW Standard

Sprawdź o jakie moduły dodatkowe możesz rozszerzyć funkcjonalność programu GSW w wersji Standard.

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.