CASE STUDIES

Potrzeba

 • ujednolicenie oprogramowania wagowego we wszystkich
  oddziałach posiadających wagi samochodowe oraz kolejowe
  (statyczne i dynamiczne)
 • ścisłe połączenie z systemem Microsoft Dynamics AX
 • ścisłe połączenie z systemem identyfikacji cystern za pomocą
  tagów RFID dalekiego zasięgu
 • połączenie z przepływomierzami masowymi
 • połączenie z systemem monitoringu video
 • wprowadzenie mechanizmów kontroli wprowadzanych danych
 • kontrola załadunku gazu w rozlewniach i terminalach
 • ujednolicenie wydruków

Rozwiązanie

Dostarczone zostało oprogramowanie serii GSW spełniające wszystkie wymagania klienta. Oprogramowanie zostało dostosowane do współpracy z różnymi systemem załadunku gazu oraz innymi urządzeniami wykorzystywanymi w procesie ważenia. Oprogramowanie GSW w firmie GASPOL pracuje w ścisłym połączeniu z systemem nadrzędnym Microsoft Dynamics AX.

Zobacz inne nasze realizacje

System ważenia pojazdów przewożących odpady

WIĘCEJ

Zintegrowany system załadunku cementu

WIĘCEJ

System ważenia kontenerów morskich

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia kruszywa

WIĘCEJ

System ważenia
odpadów produkcyjnych

WIĘCEJ

System ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia z funkcją załadunku gazu do autocystern

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia stopów aluminium

WIĘCEJ

System ewidencji ważeń
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system
obsługi ważenia odpadów

WIĘCEJ
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.