System ważenia pojazdów przewożących odpady

System ważenia pojazdów przewożących odpady

W 2017 roku wdrożyliśmy system ważenia pojazdów przewożących odpady w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. Dostarczony system ważenia został również zintegrowany z posiadanym przez zakład programem księgowym Reset2.

Zasada działania systemu - ważenie pojazdów

PIERWSZE WAŻENIE POJAZDU

Pojazd po wjechaniu na zakład wjeżdża na wagę zamontowaną przy bramie wjazdowej. Kierowca odbija kartę RFID na terminalu. Operator sprawdza poprawność danych oraz uzupełnia brakujące informacje. Po wykonaniu ważenia drukuje się kwit wagowy. Po zakończonym ważeniu kierowca udaje się na miejsce rozładunku.

DRUGIE WAŻENIE POJAZDU

Po zakończonym rozładunku pojazd pojawia się na wadze wyjazdowej. Następuje kolejne ważenie. Kierowca pobiera kwit wagowy. Kierowca udaje się do biura, po przedstawieniu kwitów z dwóch ważeń odbiera fakturę VAT.

Integracja z systemem Reset2

Oprogramowanie GSW Orange do obsługi wag samochodowych jest ściśle zintegrowane z systemem Reset2. Dzięki integracji dane o dostawie odpadu są automatycznie przesyłane do księgowości. Programy współpracują miedzy sobą w zakresie synchronizacji kontrahentów, produktów, cenników oraz generowania faktur.

Zobacz inne nasze realizacje

Zintegrowany system załadunku cementu

WIĘCEJ

System ważenia kontenerów morskich

WIĘCEJ

System ważenia
odpadów produkcyjnych

WIĘCEJ

System ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia z funkcją załadunku gazu do autocystern

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System załadunku gazu
do autocystern i cystern kolejowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia stopów aluminium

WIĘCEJ

System ewidencji ważeń
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system
obsługi ważenia odpadów

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia kruszywa

WIĘCEJ
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.