CASE STUDIES

Potrzeba

  • ujednolicenie oprogramowania wagowego we wszystkich oddziałach posiadających wagi samochodowe oraz kolejowe
  • połączenie z systemem nadrzędnym
  • mechanizm kontroli położenia pojazdu na wadze
  • mechanizmów kontroli obiegu danych
  • ujednolicenie wydruków

Rozwiązanie

Dostarczyliśmy specjalnie przygotowane oprogramowanie serii GSW. Oprogramowanie zawierało rozbudowany mechanizm synchronizacji danych z systemem nadrzędnym oraz wymagane funkcje kontroli spójności i poprawności danych wprowadzanych przez obsługę. Dodatkowo stanowiska wagowe zostały wyposażone w mechanizm kontroli położenia pojazdu na wadze za pomocą barier podczerwonych.

Zobacz inne nasze realizacje

System ważenia pojazdów przewożących odpady

WIĘCEJ

Zintegrowany system załadunku cementu

WIĘCEJ

System ważenia kontenerów morskich

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia kruszywa

WIĘCEJ

System ważenia
odpadów produkcyjnych

WIĘCEJ

System ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia z funkcją załadunku gazu do autocystern

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System załadunku gazu
do autocystern i cystern kolejowych

WIĘCEJ

System ważenia stopów aluminium

WIĘCEJ

System ewidencji ważeń
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system
obsługi ważenia odpadów

WIĘCEJ
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.