CASE STUDIES

Potrzeba

  • stworzenie systemu ważenia umożliwiającego ważenie ciekłych stopów aluminium
  • identyfikacja operatora wózka widłowego przewożącego ważony materiał
  • stworzenie oprogramowania do generowania specyficznych raportów
  • eksport wyników ważeń do systemu nadrzędnego

Rozwiązanie

Dostarczyliśmy specjalnie zmodyfikowane oprogramowanie serii X-Scale spełniające wszystkie wymagania firmy Neapco. System umożliwia identyfikację pracowników za pomocą kart RFID. Operator wykonuje ważenia w oparciu o panel dotykowy. Dostarczono również dodatkowe oprogramowanie umożliwiające przeglądanie wykonanych ważeń w biurze oraz eksport wyników ważeń do systemu nadrzędnego.

Zobacz inne nasze realizacje

System ważenia pojazdów przewożących odpady

WIĘCEJ

Zintegrowany system załadunku cementu

WIĘCEJ

System ważenia kontenerów morskich

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia kruszywa

WIĘCEJ

System ważenia
odpadów produkcyjnych

WIĘCEJ

System ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia z funkcją załadunku gazu do autocystern

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System załadunku gazu
do autocystern i cystern kolejowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ewidencji ważeń
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system
obsługi ważenia odpadów

WIĘCEJ
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.