CASE STUDIES

Potrzeba

  • ujednolicenie oprogramowania wagowego obsługującego wybrane odcinki budów
  • przesyłanie danych z każdej wagi do centrali
  • dostarczenie narzędzia do wykonywania raportów wagowych
    w centrali firmy

Rozwiązanie

Dostarczyliśmy zmodyfikowane oprogramowanie serii GSW. System ważenia zawierał mechanizm synchronizacji danych do serwera SQL zlokalizowanego w siedzibie firmy MotaEngil. W ramach projektu firma GS-Software dostarczyła również aplikację do wykonywania raportów i eksportowania danych zgromadzonych w centralnej bazie.

Zobacz inne nasze realizacje

System ważenia pojazdów przewożących odpady

WIĘCEJ

Zintegrowany system załadunku cementu

WIĘCEJ

System ważenia kontenerów morskich

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia kruszywa

WIĘCEJ

System ważenia
odpadów produkcyjnych

WIĘCEJ

System ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia z funkcją załadunku gazu do autocystern

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System załadunku gazu
do autocystern i cystern kolejowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia stopów aluminium

WIĘCEJ

Zintegrowany system
obsługi ważenia odpadów

WIĘCEJ
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.