CASE STUDIES

Potrzeba

  • dostarczenie oprogramowania umożliwiającego jednoczesne prowadzenie załadunku gazu na kilku wagach
  • zautomatyzowanie procesu załadunku gazu
  • dostosowanie wydruków na potrzeby ewidencji ważonego gazu

Rozwiązanie

Dostarczyliśmy zmodyfikowane oprogramowanie serii GSW wraz z modułem załadunku gazu. Dostosowane zostały wydruki oraz interfejs programu zgodnie z wytycznymi klienta.

Zobacz inne nasze realizacje

System ważenia pojazdów przewożących odpady

WIĘCEJ

Zintegrowany system załadunku cementu

WIĘCEJ

System ważenia kontenerów morskich

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia kruszywa

WIĘCEJ

System ważenia
odpadów produkcyjnych

WIĘCEJ

System ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System załadunku gazu
do autocystern i cystern kolejowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia stopów aluminium

WIĘCEJ

System ewidencji ważeń
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system
obsługi ważenia odpadów

WIĘCEJ
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.