Zintegrowany system ważenia pojazdów

Z automatycznym przesyłem danych na serwer centralny

Zintegrowany system ważenia pojazdów

W 2017 i 2018 roku wraz z firmą Miary i Wagi Sp. z o.o. stworzyliśmy system ważenia dla firmy TRANSPOL LIDER Sp. z o.o. Głównym założeniem dostarczonego przez naszą firmę zintegrowanego systemu ważenia pojazdów dla firmy TRANSPOL LIDER było umożliwienie kontroli nad poszczególnymi oddziałami przez osoby zarządzające firmą w siedzibie głównej przedsiębiorstwa oraz ujednolicenie oprogramowania w oddziałach firmy.

Zasada działania systemu - załadunek:

PIERWSZE WAŻENIE POJAZDU

Każdego dnia kierowca po przyjeździe na miejsce załadunku taruje pojazd za pomocą czytnika kart RFID - STX 1000. Tarowanie odbywa się raz dziennie w celu przyspieszenia procesu ważenia. Kolejne wjazdy pojazdu na zakład nie wymagają ponownego tarowania. Istnieje jednak możliwość ważenia podwójnego tzn. każdorozowo po przyjeździe na zakład kierowca ma tarować pojazd.

DRUGIE WAŻENIE POJAZDU

Po dokonaniu załadunku pojazd wraca na wagę w celu dokonania ważenia wyjazdowego. Kierowca odbija kartę na terminalu wyposażonym w czytnik kart RFID - STX 1000. Po ustabilizowaniu się masy i zakończeniu ważenia kierowca otrzymuje wydruk kwitu z drukarki zamontowanej w terminalu. Informacje o ważeniu wraz ze zdjęciami są przesyłane są do centralnej bazy danych. Pojazd udaje się na wyznaczone miejsce rozładunku.

Zasada działania systemu - rozładunek:

TERMINAL MOBILNY - APLIKACJA GSW

Pojazd udaje się na wyznaczone miejsce rozładunku. Na miejscu rozładunku zainstalowany jest czytnik STX 2000 wyposażony w moduł GPRS. Kierowca po dokonaniu rozładunku odbija kartę RFID na czytniku. Informacja o godzinie i miejscu rozładunku wysyłana jest za pośrednictwem modemu do centralnej bazy danych.

W miejscach w których rozładunek jest kontrolowany przez człowieka (tzw. kreskowego) istnieje możliwość zastosowania telefonu komórkowego wyposażonego w czytnik kart RFID (zamiast czytnika STX 2000). Po przyjeździe na miejsce rozładunku kierowca odbija kartę na telefonie a informację o godzinie, pozycji i numerze karty są wysyłane do centralnej bazy danych.

Zasada działania systemu - przesył danych na serwer:

PRZESYŁ DANYCH

Wszystkie dane pochodzące z czytników zamontowanych przy wagach wjazdowych, wyjazdowych oraz terminali lub aplikacji znajdujących się na miejscach rozładunku są przesyłane do centralnej bazy danych znajdującej się w chmurze.

Zasada działania systemu - kontrola oddziałów:

GSW REMOTE VIEWER

Dane z wielu wag (oddziałów) oraz z miejsc rozładunków są gromadzone w centralnej bazie danych. Do zgromadzonych danych dostęp mają pracownicy z głównej siedziby firmy za pomocą oprogramowania GSW Remote Viewer.

Oprogramowanie umożliwia przeglądanie danych z oddziałów tj. szczegółów ważeń oraz wykonanych zdjęć. Program daje również możliwość tworzenia raportów zbiorczych lub raportów z podziałem na poszczególne oddziały. Istnieje również możliwość przesyłania danych do oddziałów np. zaktualizowanych list kontrahentów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zobacz inne systemy:

System ważenia pojazdów przewożących odpady

WIĘCEJ

Zintegrowany system załadunku cementu

WIĘCEJ

System ważenia kontenerów morskich

WIĘCEJ

System ważenia
odpadów produkcyjnych

WIĘCEJ

System ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia z funkcją załadunku gazu do autocystern

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System załadunku gazu
do autocystern i cystern kolejowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system ważenia
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

System ważenia stopów aluminium

WIĘCEJ

System ewidencji ważeń
na wagach samochodowych

WIĘCEJ

Zintegrowany system
obsługi ważenia odpadów

WIĘCEJ
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.