Konfiguracja

Baza danych, typy ważeń, uprawnienia użytkowników, ...

Konfigurowalne tabele bazy danych

Do wykonania ważenia w programie GSW przy domyślnej konfiguracji potrzebne są 3 informacje:

  • nr rejestracyjny/numer wagonu
  • kontrahent
  • produkt

Jeżeli jednak informacje te są niewystarczające, to program GSW dzięki funkcji konfigurowalnych tabel umożliwia stworzenie dodatkowych 10 tabel danych (słowników) oraz 8 pól informacyjnych.

Mierniki wagowe

Program GSW obsługuje ponad 60 modeli mierników wagowych. Jeżeli posiadasz miernik, który obecnie nie jest obsługiwany przez nasz program, to dopiszemy jego obsługę w cenie zakupu programu.

Zobacz listę mierników wagowych obsługiwanych przez program GSW

zobacz LISTĘ

Edytor kwitów wagowych

Program GSW wyposażony jest w graficzny edytor, dzięki któremu użytkownik może dostosować wygląd kwitów wagowych do własnych potrzeb (np. do papieru firmowego).

Funkcje edytora:

  • zmiana pozycji wszystkich elementów kwitu
  • możliwość usuwania dowolnych elementów
  • dodawanie dodatkowych elementów tekstowych
  • dodawanie plików graficznych w formacie bmp, jpg i png
  • zmiana wielkości, kroju i koloru czcionki każdego elementu

Zarządzanie prawami użytkowników

Program GSW posiada panel zarządzania użytkownikami.

Użytkownicy z kontem administracyjnym posiadają pełny dostęp do wszystkich funkcji programu. Uprawnieniami kont "Operatorów wag" można zarządzać .

Obsługa kamer

Program GSW posiada zaawansowany mechanizm obsługi źródeł video. Mechanizm ten pozwala na jednoczesną pracę z kamerami analogowymi oraz IP.

GSW umożliwia jednoczesne połączenie z maksymalnie 12 kamerami (4 kamery na wagę).

Dla kamer IP dostępna jest w oknie konfiguracji specjalna aplikacji pomocna w konfigurowaniu strumieni video. Zawiera on "linki połączeniowe" dla kilku tysięcy najpopularniejszych kamer.

Zarządzanie licencjami

W programie GSW istnieje możliwość zdefiniowania dowolnie wielu danych licencyjnych. Funkcja ta bardzo się przydaje w przypadku gdy z wagi korzysta więcej niż jedno przedsiębiorstwo.

Dane licencyjne drukowane są na kwicie ważenia oraz na raportach.

Dla każdej licencji program osobno numeruje ważenia w cyklu rocznym.

Program narzędziowy GS Backup

Program GSW wyposażony jest w narzędzia służące do wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych.

W przypadku pracy jednostanowiskowej kopia może być automatycznie tworzona podczas zamykania programu. W przypadku pracy w sieci kopie wg zaplanowanego harmonogramu wykonywane są przez program GS Backup.

Po wykonaniu kopii GS Backup może automatycznie przesłać wynikowy plik do folderu udostępnionego na innej maszynie.

GS Backup działa jako usługa (service) systemu Microsoft Windows

ConfTrick - migracja danych między komputerami

ConfTrick to narzędzie służące do przenoszenia danych programu GSW pomiędzy komputerami. Dzięki niemu w prosty sposób można stworzyć "paczkę" zawierającą bazę danych wraz z ustawieniami konfiguracyjnymi. Za pomocą ConfTrick'a odtworzenie stanowiska wagowego na innym komputerze zajmuje tylko kilka minut. ConfTrick staje się szczególnie przydatny w przypadku awarii lub zmiany komputera.

Program
DB Wizard

Program DB Wizard jest pomocny w przypadku konfigurowania programu GSW do pracy ze zdalnym serwerem bazy danych.

Konsola SQL

Program GSW posiada zintegrowaną konsolę SQL pomocną w zarządzaniu serwerem bazy danych.

Połączenie z pomocą techniczną

Program GSW zawiera zintegrowanego klienta programu TeamViewer, dzięki któremu w prosty sposób można połączyć się z pomocą techniczną firmy GS-Software.

Porównanie wersji programów

kliknij aby porównać
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.