Wydruki kwitów ważenia

Edytor kwitów

Program GSW umożliwia drukowanie kwitów ważenia w trybie graficznym (na drukarkach laserowych i drukarkach atramentowych) oraz w trybie tekstowym (na drukarkach igłowych)

Tryb
tekstowy
Tryb
graficzny

Drukowanie kwitów ważenia
NA DRUKARKACH IGŁOWYCH

Drukowanie kwitów ważenia
NA DRUKARKACH LASEROWYCH

Drukowanie kwitów ważenia
NA DRUKARKACH ATRAMENTOWYCH

Ustawienia wydruków

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania następujących parametrów:

 • liczba kopii wydruku
 • format papieru (A4, A5)
 • liczba kwitów na stronie
 • model drukarki
 • rodzaj wydruku (graficzny, tekstowy)
 • format poleceń ESC (tylko dla drukarek igłowych)

Dodatkowe możliwości

 • logo na kwicie ważenia
 • drukowanie numeru pamięci Alibi
 • drukowanie listy opakowań/kontenerów do danego ważenia
 • obrót wydruku o 90 stopni
 • drukowanie tekstu stopki
 • możliwość automatycznego zapisywania kwitów ważenia
  w postaci pliku w formacie "pdf"
 • wydruk pełnych i uproszczonych danych kontrahenta

Edytor kwitów wagowych

Program GSW wyposażony jest w graficzny edytor, dzięki któremu użytkownik może dostosować wygląd kwitów wagowych do własnych potrzeb (np. do papieru firmowego).

Funkcje edytora:

 • zmiana pozycji wszystkich elementów kwitu
 • możliwość usuwania dowolnych elementów
 • dodawanie dodatkowych elementów tekstowych
 • dodawanie plików graficznych w formacie bmp, jpg i png
 • zmiana wielkości, kroju i koloru czcionki każdego elementu

Kwity niestandardowe

Kwity tworzone za pomocą edytora można importować do programu. Każdy produkt może posiadać inny kwit.

Przykłady kwitów:

Podgląd i wydruk kwitów z okna listy ważeń

Z poziomu listy ważeń oraz okna pierwszych ważeń istnieje możliwość podglądu oraz wydruku kwitu ważenia.
Kwity można eksportować również do do formatu PDF, MS Excel i JPEG.

Okno szybkiego wydruku

Program GSW posiada funkcję szybkiego wydruku dostępną z poziomu okna ważenia oraz menu na głównej formie programu. Funkcja ta umożliwia wydrukowanie kwitu wagowego bez potrzeby wyszukiwania go na liście ważeń.

Szybki wydruk przydaje się w przypadku gdy zachodzi potrzeba wydrukowania większej ilości kwitów niż wynika z konfiguracji programu - przykładowo 98% kontrahentów potrzebuje jednej kopii a 2% trzech.

Zbiorcze kwity ważenia dla składów wagonów

Program GSW posiada mechanizm ważenia składów wagonów.

Po przeważeniu całego składu użytkownik ma możliwość wydruku zbiorczego kwitu ważenia dla całego składu.

Porównanie wersji programów

kliknij aby porównać
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.