Raporty

Eksport danych, generator raportów

Generator raportów

Raporty, to jedna z mocnych stron programu. GSW wyposażony jest w generator raportów, który pozwala na tworzenie dowolnych zestawień z wykonanych ważeń. W trzech prostych krokach użytkownik definiuje warunki raportu oraz zakres danych widocznych na wydruku. Wyniki prezentowane są w postaci szczegółowej (lista wszystkich ważeń) lub sumarycznej.

BAZA
DANYCH

Raport
SUMARYCZNY

Raport
SZCZEGÓŁOWY

Szablony raportów

Program GSW posiada mechanizm umożliwiający zapisywanie szablonów raportów. Dzięki temu użytkownik nie musi każdorazowo definiować tych samych kryteriów wyszukiwania ważeń - wystarczy, że wybierze dany szablon z listy. Szablony raportów są szczególnie przydatne np. w momencie gdy okresowo należy przesyłać dany raport konkretnemu kontrahentowi - wybierając szablon pozostanie tylko zdefiniowanie zakresu dat (od, do).

Mechanizm szablonów dla raportów zapamiętuje kryteria wyszukiwania danych oraz widoczność poszczególnych pól na raporcie.

Eksportowanie raportów do MS Excel

Każdy raport stworzony w programie GSW można wyeksportować do formatu MS Excel bez konieczności posiadania zainstalowanego pakietu MS Office. Pliki eksportów są natywnymi plikami w formacie 'xls'.

Przykłady raportów

Raporty szczegółowe, raporty sumaryczne

  • Raport szczegółowy wszystkich ważeń z wybranego okresu
  • Raport szczegółowy dla danego kontrahenta, z danego dnia
  • Raport sumaryczny / zbiorczy z danego okresu czasu z podziałem na kontrahentów i produkty
  • Raport sumaryczny z dostaw zawierający podział na kierowców
  • Raport sumaryczny z podziałem na ilość wykonanych kursów dla danego kontrahenta

Widoczność kolumn na raporcie

Program pozwala definiować ilość kolumn widocznych na raporcie.

Standardowo widoczne są następujące pozycje: numer kwitu ważenia, data pierwszego ważenia, data drugiego ważenia, nr rejestracyjny/nr wagonu, data 1 i 2 ważenia, nazwa kontrahenta, nazwa produktu, typ ważenia, wartość masy netto

Eksport raportów

Raporty można eksportować do poniższych formatów:

  • MS Excel (xls)
  • Pdf
  • Jpg
  • Rtf
  • CVS

Aby działał eksport do programu MS Excel pakiet MS Office nie musi być zainstalowany na komputerze.

Format
MS EXCEL

Format
JPG

Format
CVS

Format
PDF

Format
RTF

Drukowanie raportów

Raporty mogą być drukowane w trybie graficznym (drukarki laserowe i atramentowe) oraz w trybie tekstowym (drukarki igłowe)

Tryb
tekstowy

Tryb
graficzny

Drukowanie raportów
na drukarkach
igłowych

Drukowanie raportów
na drukarkach
laserowych

Drukowanie raportów
na drukarkach
atramentowych

Raporty ze stanów magazynowych

W przypadku korzystania z modułu magazynowego, program GSW posiada funkcję tworzenia raportów ze stanów magazynowych.

Porównanie wersji programów

kliknij aby porównać
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.