Praca w sieci

Dostęp do danych przez Internet

Programy GSW mogą pracować w sieci połączone
w dowolną liczbę stanowisk

Baza
danych

Serwer SQL

Program GSW działa w oparciu serwer bazy danych Firebird. Instalacja jednostanowiskowa (bez pracy w sieci) nie wymaga instalowania serwera - całość operacji połączenia programu z bazą danych automatycznie wykonuje instalator.

W przypadku łączenia programów w sieć należy zainstalować serwer. Serwer może działać na systemie:

  • Windows
  • Linux

W pakiecie z programem dostarczane są narzędzia pomocne w konfigurowaniu programu do pracy w sieci.

Serwer
bazy
danych

System
Windows

System
Linux

Program narzędziowy DB Wizard

W pakiecie wraz z programem GSW dostarczane jest narzędzie DBWizard. Program ten pomocny jest w konfigurowaniu połączenia z serwerem bazy danych.

Program narzędziowy GS Backup

Program GSW wyposażony jest w narzędzia służące do wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych.
W przypadku pracy jednostanowiskowej kopia może być automatycznie tworzona podczas zamykania programu. W przypadku pracy w sieci kopie wg zaplanowanego harmonogramu wykonywane są przez program GS Backup.

Po wykonaniu kopii GS Backup może automatycznie przesłać wynikowy plik do folderu udostępnionego na innej maszynie.

GS Backup działa jako usługa (service) systemu Microsoft Windows.

Dostęp do danych przez Internet

Dostęp do danych przez SMARTFON

Dostęp do danych przez KOMPUTER

Dostęp do danych przez TABLET

Przetestuj przeglądarkę danych on-line

Program GSW posiada dodatkowy moduł umożliwiający przeglądanie przez Internet ważeń, zdjęć i raportów. Rozwiązanie to umożliwia dostęp do wykonanych ważeń z poziomu smartfona czy tabletu.

Aby przetestować kliknij tutaj!

Identyfikator klienta: demopl
Nazwa użytkownika: demo
Hasło: demo1

Porównanie wersji programów

kliknij aby porównać
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.